Ағылшын тілінде ең көп қолданылатын 100мың сөз

0Тг

  • ) Өндіруші: SANYA
  • Тауардың Коды:
  • Қолжетімділігі: Коймада

- +

 

​  ​

​​

 

 ​​

 Ағылшын тілінде ең қажетті 1000 сөз: 

 

accuse [әкюз]— кінәлау 

admire [эдмайа]— таң қалу 

adore [эдоо]— құрметтеу 

agitate [еджитейт] - уайымдау 

be angry[би энгри] — ашулы болу 

be impudent [би импюдент]— өзінше болу 

be insolent [би инсалент]— дөрекі болу 

be lazy [би лейзи]— еріншек болу 

be proud [прауд]— мақтану. Мақтан тұту 

be shy [шай]— ұялу 

be sure [би шуә]— сенімді болу 

be tired [би тайед]— шаршаңқы болу 

believe [билив]— сену 

calm down [кам даун] — тынышталу 

care [кеа]— қамқор болу 

complain [камплейн]— шағымдану 

cry [край]— жылау 

dislike [дизлайк]— ұнатпау 

disregard [дисригад]— мән бермеу 

doubt [даут]— күмәндану 

endure[индюә] — шыдау 

enjoy [инджой]— рахаттану 

envy [енви] — көре алмау 

esteem [истим]— бағалау 

excite [иксайт]— қозу 

fall in love [фол ин лав]— ғашық болу 

fear [фиә]— қорқу 

feel [фил]— сезу 

On – [он] – үстінде 

under – [андэ] – астында 

in front of – [ин франт ов] – алдында 

behind –[би'хайнд] – артында 

in – [ин] – ішінде 

between – [би'туин] – ортасында 

next to – [некст ту] – келесі 

opposite – [опэзит] – қарама-қарсы 

near – [ниэ] – жанында 

among – [э'ман] – арасында 

to the right – [тэ зэ райт] – оң жағында 

to the left – [тэ зэ лефт] – сол жағында 

open[өупн]-ашық 

shut[шат]-жабық 

quiet[кваиэт]-тыныш,сабырлы 

noisy[ноизи]-шулы 

light[лаит]-жеңіл 

heavy[хэви]-ауыр 

hard[хад]-қатты,берік 

soft[софт]-жұмсақ 

comfortable[камфэтбл]-ыңғайлы 

new[нью]-жаңа 

fast[фаст]-тез 

easy[изи]-оңай 

difficult[дификлт]-ауыр,күрделі,қиын 

slow[слоу]-ақырын,асықпай 

full[фул]-толы 

empty[эмпти]-бос 

wet[уэт]-ылғал 

dry[драй]-құрғақ 

clean[клин]-таза 

dirty[дьоти]-лас,кір 

expensive[икспэнсив]-қымбат 

cheap[чип]-арзан 

wooden[удн]-ағаштан жасалған 

metal[мэтл]-металдан жасалған 

aromatic[эроумэтик]-хош иістіиісті 

cold[көулд]-суық 

hot[хот]-ыстық 

smooth[смуз]-тегіс 

rough[раф]-бұдыр 

sweet[суит]-тәтті 

sour[сауэ]-қышқыл 

equal[икуэл]-бірдей 

usual[южуэл]-әдеттегі 

unusual[анюжэл]-бір түрлі 

ancient[эншәнт]-ескі 

modern[моден]-қазіргі 

Destruction [дистракшн] - қырып-жою 

Increase [инкрииз] - арттыру 

Announce [əнаунс] - жариялау, хабарлау 

Annual [əньюəл] - жыл сайынғы, жылдық 

Conceive [кансив] - ойлану, сезіну 

Inevitable [иневитəбл] - сөзсіз 

Assurance [эшурəнс] - гарантия 

Require [рикуайа] - талап ету 

Strive [страйв] - күресу 

Recognaize [рекагнайз] - тану, білу. 

Section [секшн] - бөлім 

Accuracy [экьюрəси] - дəлдік 

Widespread [уайдспред] - кең таралған. 

Mother [мазэ]— ана 

Passion [пэшшэн] — құштарлық 

Smile [смаил] — күлкі 

Love [ла:в] — махаббат 

Eternity [итернити] — мәңгілік 

Fantastic [фэнтэстик] — керемет 

Destiny [дэстэни] — тағдыр 

Freedom [фридом] — еркіндік 

Liberty [либерти] — бостандық 

Tranquillity [транквилити] —тыныштық 

Peace [пис] — бейбітшілік 

Blossom [блоссом] — гүлдеу 

Sunshine [саншайн] — күн нұры, қуаныш 

Sweetheart [свит хат] — ғашық 

Gorgeous [горджэс] — тамаша 

Cherish [чериш] — аялау, қастерлеу 

Enthusiasm [энтузиэйзм] — энтузиазм 

Hope [хоуп] — үміт 

Grace [грэйс] — құт-береке 

Rainbow [рэинбоу] — кемпірқосақ 

Blue [блю] — көгілдір 

Sunflower [санфлауэ] — күнбағыс 

Twinkle [твинкл] —жылт-жылт ету 

Serendipity [серендипити] — интуициалық алғырлық 

Bliss [блисс] — зейнет, шаттық 

Lullaby [лялэбай] —бысік жыры 

Sophisticated [сэфистикэйтэд] — нәзік, талдағыш 

Renaissance [рэнейсэнс] — қайта өркендеу 

Cute [кьют] — сүйкімді 

Cosy [коузи] — ыңғайлы 

Butterfly [батэфлай] — көбелек 

Galaxy [гэлекси] — галактика 

Hilarious [хилэриоус] — көңілді 

Moment [моумэнт] — сәт 

Extravaganza [икстравэгэнза] — әсем көрініс 

Aqua [аква] — су 

Sentiment [сэнтимэнт] — көңіл-күй, сезім 

Cosmopolitan [козмэполитн] — космополит 

Bubble [бабл] — көпіршік 

Pumpkin [пампкин] — асқабақ 

Banana [бэнэнэ] — банан 

Lollipop [лолипоп] — мұз кәмпиті 

If [иф] — егер 

Bumblebee [бамблби] — ара 

Giggle [джигл] — сықылықтау 

Paradox [пэрэдокс] — парадокс 

Delicacy [дэликэси] — айтулы тамақ 

Peekaboo [пикабу] — тығылыспақ 

Umbrella [амбрела] — қолшатыр 

Kangaroo [кэнгэру] — кенгур 

0 zero [ 'ziərəu ] зирөу 

1 one [ wΛn ] уан 

2 two [ tu: ] ту 

3 three [ θri: ] срии 

4 four [ fɔ: ] фо 

5 five [ faiv ] файв 

6 six [ siks ] сикс 

7 seven [ 'sev(ə)n ] севэн 

8 eight [ eit ] ейт 

9 nine [ nain ] найн 

10 ten [ ten ] тен 

11 eleven [ i'lev(ə)n ] илевэн 

12 twelve [ twelv ] туэлв 

13 thirteen [ θə:'ti:n ] сөтиин 

14 fourteen [ ,fɔ:'ti:n ] фотиин 

15 fifteen [ ,fif'ti:n ] фифтиин 

16 sixteen [ ,sik'sti:n ] сикстиин 

17 seventeen [ ,sev(ə)n'ti:n ] севэнтиин 

18 eighteen [ ,ei'ti:n ] ейтиин 

19 nineteen [ ,nain'ti:n ] найнтиин 

20 twenty [ 'twenti ] туэнти 

30 thirty [ 'θə:ti ] сөти 

40 forty [ 'fɔ:ti ] фоти 

50 fifty [ 'fifti ] фифти 

60 sixty [ 'siksti ] сиксти 

70 seventy [ 'sev(ə)nti ] севэнти 

80 eighty [ 'eiti ] ейти 

90 ninety [ 'nainti ] найнти 

100 hundred [ 'hΛndrəd ] хандрэд 

1000 thousand [ 'θauz(ə)nd ] саузанд 

1000 000million [ 'miljən ] миллиан 

1000 000 000billion [ 'biliən ] биллиан 

Destruction [дистракшн] - қырып-жою 

Increase [инкрииз] - арттыру 

Announce [əнаунс] - жариялау,

Пікір Жазу

Назар аударыңыз: HTML қолдау көрсетілмейді! Пайдаланыңыз қарапайым мәтін!
Жаман Жақсы

Сізге ұнауы мүмкін

SANYA 110CC

SANYA 110CC

530 000Тг

SANYA 150CC ҚАЙҚЫ БЕЛ
SANYA 200 CC  ЖАҢА МОДЕЛ

SANYA 200 CC ЖАҢА МОДЕЛ

470 000Тг

SANYA  200 CC  Әлемдік БРЕНД

SANYA 200 CC Әлемдік БРЕНД

480 000Тг

Теги: Ағылшын тілін үйрену жолдары, Ағылшын тілі перевод, Ағылшын тілі аудару, Ағылшын тілі грамматикасы, Ағылшын тілі ГДЗ 6 сынып, Ағылшын тілін үйрену скачать